contact: 02 759 85 84 | Bankstraat 91, 3078 Everberg

Esthetische behandelingen

Prothetische restauraties


Wanneer één of meerdere tanden sterk aangetast zijn en er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling bieden kronen en bruggen een oplossing. Afhankelijk van de hoeveelheid weefselverlies bestaan er verschillende soorten restauraties

  • FACETTEN
  • KRONEN & BRUGGEN
  • OVERLAY / ONLAY / INLAY
  • BLEACHING
  • BEETLICHTING
FACETTEN

Facetten


Preparatie


De tanden zijn eerst geïsoleerd met een rubberdam en geprepareerd. Daarna wordt er een afdruk genomen die naar het labo wordt verstuurt om de facetten te kunnen maken.

Plaatsing


Bij de tweede afspraak zijn de tanden terug geïsoleerd en worden de facetten geplaatst.

KRONEN & BRUGGEN

Kronen & Bruggen


Kronen
crown, couronnes, kroon aesthetic treatments, dentist, brussels,everberg, kortenberg, vandendael, tandarts, cvore

Zoals voor de facetten wordt de tand eerst geprepareerd en een wordt hier een afdruk van gemaakt. De kroon wordt op de tweede afspraak geplaatst.

Bruggen
bruggen, bridge, vandendael, cvore, everberg, kortenberg, tandarts, tandartspraktijk, cvore

Wanneer er een tand ontbreekt en het mogelijk is om ze te vervangen door de aanliggende tanden te gebruiken, worden ze geprepareerd en een afdruk wordt gemaakt. De brug is geplaatst gedurende de volgende afspraak. De brug vormt één geheel waarbij de ontbrekende tand wordt vervangen door een zwevend tussendeel.

OVERLAY / ONLAY / INLAY

Overlay / Onlay / Inlay


Preparatie


De tand is geprepareerd om een partiële kroon te kunnen verdragen.

Scan


Met een intra-orale camera wordt een optische afdruk genomen van de situatie in de mond.

Occlusie


De optimale hoogte van de partiële kroon wordt berekend.

Design


Bij deze stap proberen we de anatomie van de tand terug te krijgen met de vorm van de partiële kroon te designen.

Frezen


De partiële kroon wordt uit een blok van ceramiek gefreesd.

Plaatsing


De partiële kroon wordt geplaatst.

BLEACHING

Bleaching


Eerste afspraak

In een eerste afspraak wordt er gekeken of bleken mogelijk is. De bleekgel werkt enkel op de tanden. Kronen, vullingen en bruggen blijven namelijk hun oorspronkelijke kleur behouden. Ook kunnen sommige genetische factoren en medicatie (tertracycline verkleuringen) de bleekprocedure bemoeilijken.

Tweede afspraak

Bij de tweede afspraak wordt de bleekbeugel gepast en krijgt u instructies over het gebruik van de bleekgel. De gel moet geplaatst worden aan de binnenzijde van de bleekmal, in kleine druppels van 2mm

Controles

Bij enkele korte controleafspraken wordt nagegaan hoe de bleking verloopt. Het is belangrijk niet te roken en zo min mogelijk koffie of thee te nuttigen tijdens de blekingprocedure om het beste resultaat te bekomen.

Lichte gevoeligheid

Tijdens de blekingprocedure kan een lichte gevoeligheid optreden. Deze is tijdelijk en trekt weer weg na de behandeling.

BEETLICHTING

Beetlichting


De beetlichting is noodzakelijk in geval van knarsen en zware erosies. Deze worden versterkt door het eten en drinken van zuren en frisdranken. Dit geeft overgevoeligheid en verlies van het tandweefsel.

De opbouw van het verloren weefsel zal volgens de principes van de biomimetische tandheelkunde uitgevoerd worden door middel van vullingen, onlays en facetten. De behandeling van zulke problemen wordt uitgevoerd na grondige studie en opstelling van een offerte.